Zamówienia publiczne – archiwum

Dostawa artykułów żywnościowych

Wykonanie testów SARS-CoV-2 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej

Usunięcie awarii sieci wody i malowanie pomieszczeń (dwa pokoje) w mieszkaniu chronionym przy ul. Księdza Siemaszki w Krakowie.

Wykonanie ścieżek wraz z pracami agrotechnicznymi na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowa 142

Dostawa środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19

Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej wraz z częścią ogrodzenia przy Warsztacie Terapii Zajęciowej na ul. Cechowej 142

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43D

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz preparatów dezynfekcyjnych dla domów pomocy społecznej w Krakowie.

Wykonanie remontu podjazdu dla niepełnosprawnych z nawierzchnią z lastrico płukanym kolorowanym.

Wykonanie wymiany instalacji kablowej oraz wymiany rozdzielni w pralni.

Wykonanie remontu 4 aneksów zawierających pokój i łazienkę w budynku Łanowa 43E: 018, 118, 319, 420 oraz remontu posadzki korytarza parteru wraz z wykonaniem okładziny płytkami glazurowanymi schodów wejściowych, dwóch spoczników do części mieszkalnej Łanowa 43E oraz posadzki portierni.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Łanowa 43d – Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę


Dostawa artykułów żywnościowych


Modernizacja DPS, Łanowa 41


Remont posadzki w kuchni w budynku Łanowa 41A


Remont łazienki w pomieszczeniu nr 27 w budynku Łanowa 43D


Malowanie pomieszczeń parteru Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krakowie przy ul. Cechowej 142


Wykonanie nawierzchni wylewanej z podbudową pod siłownię zewnętrzną


Wykonanie robót przygotowawczych związanych z modernizacją węzła cieplnego w budynku Łanowa 41A


Wykonanie remontu trzech pomieszczeń mieszkalnych wraz z łazienkami w budynku Łanowa 43E


Wykonanie i montaż drzwi aluminiowych w budynku Łanowa 43E


Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń mieszkalnych wraz z łazienkami na II i III piętrze w budynku Łanowa 43E