Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 zlokalizowany jest w południowej części Krakowa, przy ul. Cechowej 142. Obejmuje terapią 35 Uczestników z różnorakimi niepełnosprawnościami, którzy biorą udział w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Celem warsztatu jest:

• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby powyżej 16 roku życia, nie uczące się i nie pracujące, posiadające niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niezdolne do podjęcia pracy oraz posiadające  w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez instruktorów, rehabilitanta/fizjoterapeutę oraz psychologa.

Terapia prowadzona w warsztacie realizowana jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziemy na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

W naszym WTZ terapia prowadzona jest w następujących pracowniach:

komputerowo – poligraficznej, w ramach której opanujesz podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem, pisania oraz korzystania z internetu. Ponadto nauczysz się tworzyć foldery, dyplomy, informacje, a także kartki okazjonalne oraz zaproszenia;

gospodarstwa domowego, gdzie możesz nauczyć się, gotować, piec, ale też dbać o porządek  i czystość w swojej kuchni oraz nabrać zdrowych nawyków żywieniowych;

ekspozycji wytworów plastycznych i artystycznych, w której poszerzysz swoją znajomość dot. materiałów malarskich oraz kreślarskich, dowiesz się o rozmaitych technikach tworzenia prac plastycznych;

hortiterapii – ogrodniczej, w której zdobędziesz wiedzę na temat uprawy roślin doniczkowych, krzewów i drzewek owocowych. Poszerzysz swoje wiadomości z zakresu przyrody, zdobędziesz nowe informacje dotyczące zarówno świata roślin jak i zwierząt;

sztuk wszelakich, gdzie zdobędziesz umiejętności dotyczące obróbki drewna, papieru oraz innych materiałów. Nauczysz się szyć, wyszywać, tworzyć różnorodne kompozycje, które upiększą Twoje otoczenie;

ceramicznej, w której nauczysz się operować różnorodnymi masami plastycznymi, obsługiwać piec do wypalania ceramiki, a także szkliwić stworzone przez Ciebie misy, miseczki i inne wytwory;

rehabilitacji, sportu i rekreacji, w której biorą udział wszyscy Uczestnicy WTZ pod opieką rehabilitanta.

Dodatkowo przez psychologa prowadzona jest terapia psychologiczna indywidualna i grupowa, a wszyscy instruktorzy dążą do aktywizacji i rozwoju osobistego i społecznego Uczestników.