Sala doświadczenia świata – „Snoezelen”

Daje możliwość polisensorycznej stymulacji, rozwoju lub wyciszania zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Głównym celem terapii jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu, odprężenia i pełnej akceptacji przez osoby z niepełnosprawnością i deficytami. Terapie w sali doświadczania świata dobierane są indywidualnie do potrzeb osoby poprzez dobór odpowiednich zajęć i stymulacji.

Terapia ta wpływa na wszechstronny rozwój poprzez:

• stymulację percepcji wzrokowej,
• stymulację percepcji słuchowej,
• stymulację percepcji ruchowej,
• stymulację percepcji dotykowej,
• stymulację percepcji smakowej,
• stymulację zmysłu równowagi.

Poprzez organy zmysłów i system nerwowy bodźce przekazywane są do mózgu w postaci przyjemnych doświadczeń.

Dzięki wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, indywidualnie, osobiście i spontanicznie, mają możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

Ważnymi celami zajęć są:

• budowanie u osób przebywających w sali poczucia radości i bezpieczeństwa,
• budowanie wzajemnego zaufania,
• zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu, komunikacji,
• ułatwianie pokonywania lęku,
• doskonalenie pracy poszczególnych zmysłów,
• motywowanie do podejmowania aktywności,
• zwiększanie wrażliwości,
• wpływanie na rozwój wyższych funkcji: poznawczych, emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych i ruchowych,
• oddziaływanie na samopoczucie i nastrój.

Metoda ta pozwala na: uspokojenie, relaksację, wyciszenie oraz otwieranie się na świat zewnętrzny. Atmosferę w sali tworzą przede wszystkim światło i tło dźwiękowe.