Dane osobowe

Administrator danych:

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łanowej 41 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Grażyna Karcz

grazyna.karcz@dpslanowa41.pl

iod@dpslanowa41.pl

ZARZĄDZENIE NR 14/18 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z Art.13 ust.1 RODO dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41: