Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Plany postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Protokół z przeprowadzonej oceny ofert Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, dostawa i montaż mebli do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 (DTG-271-16/21) Informacja z otwarcia ofert: Zakup, dostawa i montaż mebli do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 (DTG-271-16/21) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty… Czytaj dalej »

Dostawa artykułów żywnościowych

Unieważnienie przetargu w części VI Ogłoszenie o wyborze ofert Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Tabela do wypełnienia Oświadczenie