Archiwum autora: Admin

Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

Informacja na temat projektu pt. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” realizowanym przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Kraków lub Gminy Wieliczka. W ramach… Czytaj dalej »

Plany postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Protokół z przeprowadzonej oceny ofert Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, dostawa i montaż mebli do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 (DTG-271-16/21) Informacja z otwarcia ofert: Zakup, dostawa i montaż mebli do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 (DTG-271-16/21)

Dostawa artykułów żywnościowych

Unieważnienie przetargu w części VI Ogłoszenie o wyborze ofert Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Tabela do wypełnienia Oświadczenie

Pracownicy Domu oddadzą osocze

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie, którzy przeszli infekcję COVID-19 oddadzą osocze, by pomóc w leczeniu najciężej chorych pacjentów. Od marca w naszym Domu trwa pełna zaangażowania i poświęcenia walka o zdrowie podopiecznych. Ze względu na pandemię od miesięcy działamy w trybie nadzwyczajnym, wymagającym ogromnego wysiłku od całego personelu.  “Serdecznie dziękuję… Czytaj dalej »

Podziękowania dla sąsiadów

Moc podziękowań dla naszych sąsiadów – Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 za osłodzenie naszych smutnych chwil w walce z podstępnym COVID – 19. Przepyszne wypieki: ciasta, ciasteczka i piękne życzenia dodały nam siły i przepełniły wiarą w drugiego człowieka. Wdzięczni Dyrekcja, Pracownicy i mieszkańcy DPS

Podziękowania

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” Ks. Mieczysław Maliński 2020 rok przyniósł zmiany w życiu ludzi na całym świecie. My również odczuliśmy dotkliwie obostrzenia wprowadzone w naszym Domu. Od 11 marca nasi podopieczni są odizolowani od środowiska, reżim sanitarny utrudnia kontakty i pracę, lecz przez cały czas chodziliśmy do pracy i… Czytaj dalej »