Konkurs plastyczny pt.: „Anioła głos” 2021

przez | 14 stycznia 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Anioła głos”.

Konkurs ma na celu rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności. Tematyka prac powinna być związana z aniołami, z ich działalnością w życiu człowieka oraz z różnymi zadaniami jakie mają do spełnienia. W obecnym czasie, trudnym dla nas wszystkich ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, zachęcamy do zwrócenie uwagi na właściwe postawy społeczne każdego człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych naśladowania.

Konkurs jest skierowany do Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, a przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów przez jednego lub kilku uczestników z danego Domu. Każdy z zaproszonych Domów może zgłosić do konkursu dwie prace, a oceny zaprezentowanych dzieł dokona jury powołane przez nasz Dom.

Na zgłoszenia czekamy do 21.01.2022 r.

Liczymy na fantastyczne pomysły, ciekawe rozwiązania i zjawiskowe prace.