Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium

przez | 23 listopada 2021

Kolejny raz nasz Dom wziął udział w Krakowskich Spotkaniach Artystycznych Gaudium, które mają na celu promocję twórczości artystycznej osób starszych i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez konkursową prezentację dorobku artystycznego, uzyskanego w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych w formie występów scenicznych oraz prac plastycznych i rękodzieła.

W tym roku Spotkania odbyły się w formie mieszanej to znaczy trzy dni konkursów były przeprowadzone stacjonarnie, a jeden dzień był przeznaczony na występy on-line dla zespołów, które z różnych przyczyn nie mogły przyjechać do Krakowa.

Grupa teatralna „Teatr Wyobraźni” działająca na terenie naszego Domu zaprezentowała sztukę pt. „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu…”. Historia opowiada o rodzącym się uczuciu pomiędzy skromnym, niemajętnym ale uczciwym fryzjerze do pięknej i bogatej panny o imieniu Franciszka. W tle widzimy przedwojenny Lwów, społeczeństwo splecione z różnobarwnych języków, kultur i obyczajów reprezentowane przez mieszczan, sprzedawców, rzemieślników i legendarnych batiarów. Jak to w bajce i czasami w życiu bywa, wszystko dobrze się kończy, miłość zwycięża, a ludzie są dobrzy, uczciwi i pełni dobrej woli.

Ze względu na panującą pandemię na rozdaniu nagród nie mogła pojawić się cała obsada „Teatru Wyobraźni”. Zespół reprezentowała pani Bożena, która związana jest z grupą od czasu jej powstania. Podczas Koncertu Laureatów w Pałacu Sztuki przy placu Szczepańskim p. Bożena odebrała wyróżnienie dla „Teatru Wyobraźni” oraz upominki i dyplomy. Serdecznie gratulujemy aktorom i twórcom spektaklu.