Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

przez | 2 sierpnia 2021

Informacja na temat projektu pt. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” realizowanym przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Kraków lub Gminy Wieliczka.

W ramach realizowanego projektu Centrum oferuje następujące formy wsparcia dla opiekunów nieformalnych:

usługi wytchnieniowe umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalna opieką przez 2-4 tygodni,

– doradztwo realizowane przez zespół „menadżera opieki” (lekarza, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, opiekuna) w formie cyklicznych wizyt organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego,

szkolenia opiekuńcze w formie indywidualnych spotkań z pielęgniarką i fizjoterapeutą, organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego,

wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem.

Osoby niesamodzielne mogą natomiast skorzystać z usług świadczonych w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę: pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych oraz udział w zajęciach podnoszących sprawność (fizjoterapię). Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią na dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie. 

Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/