Uroczystości

przez | 28 kwietnia 2021

Kwiecień, 2021r.

Imieniny lub urodziny mieszkańców są okazją do wspólnego spędzania czasu w miłej atmosferze. Wspólny śpiew, rozmowy, śmiech i oczywiście przysmaki każdemu poprawiają  nastrój. Potrzeby duchowe naszych podopiecznych są zaspakajane poprzez umożliwienie udziału we mszach świętych w kaplicy nie tylko w dni świąteczne, ale także w ciągu tygodnia. Mieszkańcy mają także możliwość wspólnych spotkań w małych grupach na piętrach, gdzie razem się modlą i śpiewają.