Bezpieczny Dom – Wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19

przez | 25 września 2020

Nasza placówka realizuje grant pn. Ochrona mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej przed zakażeniem COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 250 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 37 500,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

1. Uzyskanie miejsc noclegowych dla mieszkańców na wypadek konieczności izolacji lub kwarantanny lub w przypadku wypisu ze szpitala lub dłuższego pobytu poza DPS.

2. Zapewnienie zabezpieczenia w sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekujące  służbom medycznym w sytuacji udzielania pomocy zakażonym mieszkańcom koronawirusem.

3. Ochrona mieszkańców i pracowników przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa poprzez zapewnienie dezynfekcji przy wejściach do wszystkich budynków , pomiary temperatury mieszkańcom na każdej kondygnacji, w dyżurkach pielęgniarek i portierniach.

4. Możliwość odkażania i dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych do izolacji i kwarantanny a także pomieszczeń medycznych.

5. Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych warunków zamieszkania a pracownikom bezpiecznych warunków pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.