Odwiedziny w DPS

przez | 10 sierpnia 2020

Od dnia 9 grudnia 2020 r. ponownie istnieje możliwość odwiedzin mieszkańców naszego Domu na zasadach określonych poniżej.


Zasady odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 1. Odwiedziny mogą odbywać się codziennie na terenie ogrodu w altance przy każdym budynku w godz. od 9:00 do 16:00.
 2. Osoby planujące odwiedziny proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia terminu i godziny spotkania.
 3. Zaleca się, aby jednego mieszkańca odwiedzały nie więcej niż dwie osoby.
 4. Maksymalny czas wizyty to 1 godzina.
 5. Odwiedziny mogą się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy mieszkaniec i osoby odwiedzające nie przejawiają żadnych objawów infekcji.
 6. Odwiedzanie mieszkańców pozostających w izolacji (np. po pobycie w szpitalu) nie jest możliwe.
 7. Osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczki lub przyłbicy, zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury ciała.
 8. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik DPS.
 9. Osoby odwiedzające powinny wypełnić ankietę na temat swojego stanu zdrowia (ankieta poniżej do pobrania).
 10. Podczas spotkania obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 2m.
 11. Mieszkaniec podczas odwiedzin zobowiązany jest do noszenia maseczki lub przyłbicy.
 12. Podczas odwiedzin paczki można przekazać wyłącznie pracownikowi DPS.
 13. Po zakończonych odwiedzinach miejsce spotkania jest dezynfekowane przez pracownika DPS.

Zgodnie z rekomendacjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie osoby leżące nie mogą być odwiedzane w swoich pokojach.

Dyrekcja DPS