Projekt szwajcarski – informacja o realizacji zadania

przez | 18 lipca 2014

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zostały zakończone roboty murarskie i tynkarskie, wymieniono wszystkie okna, wykonano instalacje centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną, elektryczną telefoniczną komputerową instalację SAP i DSO, monitoringu, wykonano ok 80% ocieplenia budynku i ok 30% koloru elewacji. Uzgodniono i zamówiono dźwig osobowy i towarowy, centralę telefoniczną, podnośniki sufitowe. Ustalono kolory fliz, wykładzin i farb do malowania ścian. Wykonawca przystąpił do montażu drzwi wewnętrznych, do układania fliz, przygotowania podłoża do kładzenia wykładzin. Instalatorzy przystąpili do montażu osprzętu, lamp i czujek pożarowych. Kontynuowane są roboty przy montażu ocieplenia i elewacji. Rozpoczęto roboty związane z drogą pożarową. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem lub montażem muszą posiadać atesty i dopuszczenia, a karty materiałowe zatwierdzane są przez nadzór autorski i inwestorski i akceptowane przez inwestora.

W odstępach dwutygodniowych odbywają się narady koordynacyjne z udziałem wykonawcy, inwestora, nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Na naradach oceniany jest postęp prac, zgodność z harmonogramem, jakość wykonywanych robót. Omawiane są także problemy na najbliższy okres realizacji.

Współpraca z Wykonawcą przebiega bez zakłóceń i nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu.

W dniu 15.07.2014 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu i wyposażenia.

Równolegle prowadzone są szkolenia pracowników i pracownicy uczestniczą w kursach, na które zostali skierowani.