Projekt szwajcarski – spotkanie informacyjno-wdrożeniowe

przez | 4 kwietnia 2014

W najbliższych dniach minie rok od podpisania umów o dofinansowanie projektów i rozpoczęcia ich realizacji. W okresie tym Instytucja Realizująca przekazała prawie 3 mln zł zaliczek na realizację 8 projektów, przeprowadziła 7 kontroli oraz 12 wizyt monitoringowych, a w ramach coachingu dla beneficjentów zrealizowano 176 godzin doradztwa. W przededniu tej rocznicy, 20 marca br., przedstawiciele 8 dofinansowanych projektów inwestycyjno-szkoleniowych wzięli udział w spotkaniu informacyjno- wdrożeniowym zorganizowanym przez Instytucję Realizującą. W trakcie spotkania poszczególni Beneficjenci przedstawili stan zaawansowania ich projektów oraz działania planowane na najbliższe miesiące. Prezentacje te były ubogacone zdjęciami pokazującymi DPS-y przed rozpoczęciem projektu oraz w trakcie jego realizacji. W większości projektów zaawansowanie działań inwestycyjnych jest bardzo znaczące, sięgające nawet 45% (DPS ul.Łanowa 41). Następnie pracownicy Instytucji Realizującej omówili różne aspekty związane z realizacją projektów. Do głównych punktów tej części spotkania należały takie zagadnienia, jak: postęp rzeczowy i finansowy projektów, realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi, raportowaniem, a także obowiązkami beneficjentów w zakresie zadań informacyjno-promocyjnych. Pracownicy Instytucji Realizującej przypomnieli przedstawicielom Beneficjentów procedury dotyczące m.in. zasad rozliczania oraz księgowania wydatków projektu, a także zmian harmonogramu płatności. Instytucja Realizująca przedstawiła również działania projektu realizowane w innych obszarach m.in. związane z podnoszeniem kwalifikacji personelu pielęgniarskiego pracującego w domach pomocy społecznej, doposażeniem go w niezbędny sprzęt oraz założenia planowanych wizyt studyjnych. Spotkanie było dla przedstawicieli Beneficjentów okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu, do wymiany spostrzeżeń na temat efektów działań szkoleniowych i innych korzyści płynących z realizacji projektu. Bardzo ważnym punktem spotkania były konsultacje indywidualne beneficjentów z członkami zespołu projektowego.