Projekt szwajcarski – umowy

przez | 9 sierpnia 2013

W dniu 01.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na wykonanie robót remontowych budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 budynek 41b” i został nim EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1.

Umowę podpisali:

w imieniu Zamawiającego – Ryszard Jaworski – Dyrektor DPS,
w imieniu Wykonawcy –       Marta Zaucha – Prezes Zarządu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako ryczałtowe i wynosi 2 579 771,02 zł. brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, do 30 września 2014 r.


W dniu 02.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 budynek 41b” i został nim Firma Usługowa Gawłowski- Gawłowski Piotr 42-200 Częstochowa ul. Biała 7.

Umowę podpisali:

w imieniu Zamawiającego – Ryszard Jaworski – Dyrektor DPS,
w imieniu Wykonawcy –      Piotr Gawłowski – Właściciel.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako ryczałtowe i wynosi 44 100,00 zł. brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, do 31 grudnia 2014 r.


W dniu 09.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń dla 171 osób, w 7 tematach, w 26 grupach. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Zamówienia udzielono Wykonawcy : Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73.

Umowę podpisali:

w imieniu Zamawiającego – Ryszard Jaworski – Dyrektor DPS,
w imieniu Wykonawcy –      Elżbieta Olszak – Dyrektor OSKiU.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone oddzielnie dla każdego tematu Łączne wynagrodzenie wynosi 64 551,00 zł. brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.