Projekt szwajcarski – informacja o rozpoczęciu projektu

przez | 9 sierpnia 2013

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41- budynek 41b” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wartość projektu wynosi 4 500 000,00 zł. Kwota dofinansowania z funduszu szwajcarskiego wynosi 3 000 000,00 zł. Efektem realizacji projektu będzie doposażenie domu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi do obsługi osób niepełnosprawnych, poprawy komfortu życia i pracy mieszkańców i pracowników, a także do stworzenia nowych miejsc pobytu dla 56 pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektu 171 pracowników. W dniu 01.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na wykonanie robót remontowych budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 budynek 41b” i został nim EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1. W dniu 08.08.2013r. nastąpiło przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 placu budowy budynku 41b dla Wykonawcy EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1. W przekazaniu uczestniczyli także: Firma usługowa „ Gawłowski” z Częstochowy pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, oraz Przedsiębiorstwo Projektowo –Budowlane „Arbudex” Sp. z o.o. z Krakowa wykonawca dokumentacji technicznej i pełniące obowiązki nadzoru autorskiego. W dniu 09.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń dla 171 osób, w 7 tematach, w 26 grupach. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Zamówienia udzielono Wykonawcy : Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73. Rozpoczęcie szkoleń planuje się na m-c wrzesień.