Projekt szwajcarski – budowa

przez | 9 sierpnia 2013

Informacja o rozpoczęciu robót budowlanych na zadaniu „MODERNIZACJA DPS UL. ŁANOWA 41-BUDYNEK 41B” realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 08.08.2013r. nastąpiło przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 placu budowy budynku 41b dla Wykonawcy EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1. W przekazaniu uczestniczyli także: Firma usługowa „ Gawłowski” z Częstochowy pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, oraz Przedsiębiorstwo Projektowo –Budowlane „Arbudex” Sp. z o.o. z Krakowa wykonawca dokumentacji technicznej i pełniący obowiązki nadzoru autorskiego. Uczestnicy spotkania otrzymali listę wraz z kontaktami telefonicznymi i e-mail osób prowadzących i nadzorujących budowę. Przekazujący wskazał Wykonawcy miejsce poboru mediów, miejsce na zaplecze budowy, przekazał klucze od drzwi p.poż na piętrach, oraz do pomieszczeń wewnętrznych, wskazał granice terenu który musi być wygrodzony i oddzielony od pozostałych obiektów DPS. Przekazał dokumentacje techniczną oraz dziennik budowy. Przygotowano zgłoszenie do nadzoru budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie wysłano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki. Przedstawiciel Przekazującego omówił wymogi i zasady jakie wynikają dla uczestników procesu inwestycyjnego z umowy o dofinansowanie, sposób nadzoru, fakturowania i rozliczania odcinków robót, jakości materiałów i wyposażenia jakiego będzie wymagał od Wykonawcy. Zwrócił też uwagę na funkcje jaką ma spełnić modernizowany obiekt, oraz na bezpieczną pracę zarówno pracowników Wykonawcy, jak też i mieszkańców DPS.