Projekt szwajcarski – podpisanie umów z beneficjentami

przez | 4 kwietnia 2013

W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. W uroczystości wzięli udział Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie, przedstawiciele organów prowadzących domy pomocy społecznej oraz mediów. Dofinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przedsięwzięcia inwestycyjno-szkoleniowe przyczynią się m.in. do rozwoju nowoczesnych form terapii, doposażenia domów pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, poprawy komfortu życia i pracy w jednostkach objętych projektami, a także do stworzenia miejsc pobytu dla ponad 120 nowych pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektów aż 585 pracowników małopolskich DPS. Wartość projektów objętych podpisanymi umowami to blisko 21 734 000 zł.
      Wśród podpisanych umów jest umowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”. Wartość całego zadania wynosi 4 500 000 zł (dofinansowanie 3 000 000 zł, środki własne 1 500 000 zł). W wyniku realizacji zadania DPS uzyska dodatkowych 56 miejsc oraz przeszkolonych zostanie 171 pracowników.